• Galinio siurbimo konsolinis vienpakopis

NK laisvo veleno

Tinkamas:
 • Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose
 • Šildymas komerciniuose pastatuose
 • Commercial hot water recirculation
 • Slėgio kėlimas komerciniuose pastatuose
 • Centralizuotas vėsinimas
 • Centralizuotas šildymas
 • Siurbliai staklėms
 • Process liquids transfer
 • Aušinimas
 • Šildymas pramonėje
 • Gėlinimas
 • Industrial process water treatment
 • Vandens tiekimas pramonėje
 • Geriamojo vandens valymas
 • Laistymas
 • Paviršinio vandens paėmimas
 • Vandens paskirstymas
 • Nuotekų apdorojimas

Atviro veleno siurbliai pagal EN 733

p maks.
16 bar
Skysčio temperatūra
-25 .. 140 °C
Maks. slėgio aukštis
266 m
Maks. debitas
1149 m³/h