• Galinio siurbimo konsolinis vienpakopis

NKGE

Tinkamas:
 • Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose
 • Šildymas komerciniuose pastatuose
 • Slėgio kėlimas komerciniuose pastatuose
 • Centralizuotas šildymas
 • Aušinimas
 • Gėlinimas
 • Gruntinio vandens pakėlimas iš gręžinių
 • Šachtų nusausinimas
 • Temperatūros kontrolė
 • Pramoninių katilų sistemos
 • Šildymas pramonėje
 • Laistymas
 • Paviršinio vandens paėmimas
 • Vandens paskirstymas

Standartiniai siurbliai pagal ISO 2858 su MGE varikliais

p maks.
16 bar
Skysčio temperatūra
-25 .. 120 °C
Maks. slėgio aukštis
99 m
Maks. debitas
418 m³/h