• Linijiniiai vienpakopiai siurbliai

TPE2 (I)

Tinkamas:
 • Oro kondicionavimas komerciniuose pastatuose
 • Šildymas komerciniuose pastatuose
 • Commercial hot water recirculation
 • Centralizuotas vėsinimas
 • Centralizuotas šildymas
 • Geriamojo vandens valymas
 • Laistymas
 • Aušinimas
 • Gėlinimas
 • Šildymas pramonėje
 • Vandens paskirstymas

Vienpakopiai linijiniai siurbliai su dažnio keitikliais

p maks.
10 bar
Skysčio temperatūra
-25 .. 120 °C
Maks. slėgio aukštis
18 m
Maks. debitas
26 m³/h