Notekūdeņu pārsūknēšana

Lai nodrošinātu nepārtrauktu notekūdeņu pārsūknēšana, ir nepieciešami uzticami un optimizēti notekūdeņu sūkņu staciju un tīklu risinājumi. Labāka sistēmas uzbūve, piemēram, izmantojot CFD simulācijas, jau laikus atrisina hidrauliskās problēmas, saīsina dīkstāves laiku un samazina risku.

Izmēra lietošana