Kopienas ūdensapgāde

Uzticamas, ilgtspējīgas un zema riska komunālā ūdens sistēmas no avota līdz krānam, tostarp ūdens apsaimniekošanas un ieņēmumu iekasēšanas sistēmas, maznodrošinātām attālām vai neformālām pilsētu apmetnēm jaunattīstības valstīs.

Size Application