Kopienas ūdensapgāde

Uzticamas, ilgtspējīgas un zema riska komunālā ūdens sistēmas no avota līdz krānam, tostarp ūdens apsaimniekošanas un ieņēmumu iekasēšanas sistēmas, maznodrošinātām attālām vai neformālām pilsētu apmetnēm jaunattīstības valstīs.