Machine shoe

Mehāniskās bremzes kurpes samazina samazina sistēmas radītās vibrācijas uz grīdas, ļaujot regulēt sistēmas augstumu ± 20 mm