• Cirkulatori

ALPHA, North America

Piemērots:
  • Komerciālā siltumapgāde
  • Mājsaimniecības karstā ūdens recirkulācijas lietotne
  • Mājsaimniecības ēkas apkure
  • Centralizētā siltumapgāde
  • Industriālā apsilde

High-efficiency ECM variable speed circulators designed for circulating liquids in heating systems and for domestic hot-water recirculation.

The product may not be for sale in your country