Control MPC

Piemērots:
 • CIP/SIP
 • Dzesēšana
 • Atsāļošana
 • Skalošanas kalnrūpniecība
 • Mazgāšana un tīrīšana
 • Temperatūras regulēšana
 • Industriālo katlu sistēmas
 • Industriālā apsilde
 • Ūdensapgāde - industriālā
 • Ūdens attīrīšana - industriālā
 • Notekūdeņi - industriālās iekārtas apkalpošanas sistēma
 • Water reuse
 • Dzeramā ūdens attīrīšana
 • Virszemes ūdens ņemšana
 • Ūdens sadale
 • Plūdu kontrole
 • Notekūdeņu attīrīšana
 • Notekūdeņu pārsūknēšana

Grundfos Multi Pump kontrolieris līdz pat sešu identisku sūkņu kontrolei un uzraudzībai. Vadības MPC piedāvā nevainojami piemērotus risinājumus izmantošanai būvniecības, ūdensapgādes un industriālo pakalpojumu jomās.

The product may not be for sale in your country