Grundfos iSOLUTIONS MONITOR

Piemērots:
 • Komerciāla ūdens spiediena palielināšana
 • Dzeramā ūdens attīrīšana
 • Dzesēšana
 • Atsāļošana
 • Industriālā apsilde
 • Mehāniskā apstrāde
 • Ūdensapgāde - industriālā
 • Notekūdeņi - industriālās iekārtas apkalpošanas sistēma
 • Kopienas ūdensapgāde
 • Ūdens sadale
 • Notekūdeņu attīrīšana

GRUNDFOS iSOLUTIONS MONITOR ir apkopes risinājums ar produktiem, uzstādīšanu un produktu atbalstu, CR sūkņu uzraudzībai un stāvokļa kontrolei. Parametru, brīdinājumu un trauksmes signālu uzraudzība ir viegli pieejama lokālajā displejā, Scada sistēmā un Grundfos i-risinājumu mākonī.

The product may not be for sale in your country