Grundfos Remote Management

Grundfos attālinātās pārvaldības ierīce ir interneta/GPRS uzraudzības, kontroles un ziņošanas sistēma sūkņu iekārtām. Iegūstiet vieglu piekļuvi datiem par sūkņiem, kontrolieriem, sensoriem un skaitītājiem un kļūmes paziņojumiem.