Grundfos Remote Management

Piemērots:
  • Notekūdeņu attīrīšana
  • Lauksaimniecības gruntsūdeņi
  • Livestock watering
  • Balstrēdze
  • Lauksaimniecības virszemes ūdeņi

Grundfos attālinātās pārvaldības ierīce ir interneta/GPRS uzraudzības, kontroles un ziņošanas sistēma sūkņu iekārtām. Iegūstiet vieglu piekļuvi datiem par sūkņiem, kontrolieriem, sensoriem un skaitītājiem un kļūmes paziņojumiem.