KWM

Piemērots:
  • Lauksaimniecības virszemes ūdeņi
  • Dzeramā ūdens attīrīšana
  • Plūdu kontrole
  • Notekūdeņu attīrīšana

KWM jauktas plūsmas sūknis ir paredzēts lielai plūsmai pie vidēja spiedienaugstuma.

The product may not be for sale in your country