LME, LPE

Piemērots:
  • Komerciāla ūdens spiediena palielināšana
  • Apūdeņošana
  • Ūdens sadale

Vienpakāpes, līnijas slēguma sūkņi ar frekvences pārveidotājiem

The product may not be for sale in your country