• Gala iesūces cieši savienots vienpakāpes

NBS

Piemērots:
 • Komerciālā gaisa kondicionēšana
 • Komerciālā siltumapgāde
 • Commercial hot water recirculation
 • Komerciāla ūdens spiediena palielināšana
 • Centralizētā aukstumapgāde
 • Centralizētā siltumapgāde
 • Apūdeņošana
 • Dzesēšana
 • Atsāļošana
 • Industriālā apsilde
 • Mehāniskā apstrāde
 • Process liquids transfer
 • Industrial process water treatment
 • Mazgāšana un tīrīšana
 • Notekūdeņi - industriālās iekārtas apkalpošanas sistēma
 • Ūdens sadale

Split-coupled End-suction pumps with NEMA standard motors and ANSI flange fittings.

The product may not be for sale in your country