GT-U+

GT-U+ tvertnes ir tērauda augstspiediena tvertnes ar maināmu, netoksisku butilgumijas kameru, ko norobežo saspiests slāpeklis, kas aprīkotas ar manometro un spiediena slēdža savienojumu. Ieteicamais pielietojums: apkure, atdzesēts ūdens, pelēkie ūdeņi un dzeramais ūdens.

The product may not be for sale in your country