R100

Piemērots:
 • Lauksaimniecības gruntsūdeņi
 • Livestock watering
 • Lauksaimniecības virszemes ūdeņi
 • Mājsaimniecības gruntsūdens ņemšana
 • Dzeramā ūdens attīrīšana
 • Plūdu kontrole
 • Gruntsūdeņu ņemšana
 • Solāri ūdens šķīdumi
 • Virszemes ūdens ņemšana
 • Ūdens sadale
 • Notekūdeņu attīrīšana
 • Notekūdeņu pārsūknēšana

Grundfos tālvadības pultis, ko izmanto Grundfos sūkņu un sistēmu uzstādīšanai, datu monitoringam, kļūmju informācijas apkopošanai un konfigurēšanai, izmantojot radio vai IS savienojumus.