Sensor, Transmitter and Switches

Mērīšanas un pārslēgšanas produktu grupas programma. Pārveidotāji, sensori, pludiņslēdži, slēdži, mērierīces, raidītāji, zondes un saistītie kontrolieri. Izmantošanai visos produktos, pielietojuma veidos un risinājumos.

Šķidruma temperatūra
0 .. 100 °C