Uzstādīšana un ekspluatācija

Piemērots:

Ietver risinājumus, kas nodrošina nevainojamu un pareizu uzstādīšanu, nodošanu ekspluatācijā, un sūkņu sistēmu darbību, pārliecinoties, ka produktu garantija netiks atcelta.