UNO-/DUOLIFT Lifting Stations

Viena un divu sūkņu sistēmas ir piemērotas notekūdeņu savākšanai un pārsūknēšanai no pagrabiem, kas atrodas zem kanalizācijas caurules līmeņa (piezīme - nav paredzēti lielai slodzei)

The product may not be for sale in your country