Pressure valves

Drukventielen zorgen voor een constante tegendruk van 3 bar. Ze zijn vooral vereist voor DDA-FC- of DDA-FCM-pompen bij zeer kleine stroomsnelheden.