Dedicated Controls

Grundfos Control DC is een regelsysteem dat is ontworpen voor installatie in gemeentelijke afvalwaterafvoerinstallaties, commerciële gebouwen of pompstations met maximaal zes afvalwaterpompen. Geavanceerde besturing en datacommunicatie zijn ook mogelijk met de Grundfos Control DC.