Sirkulasjon av varmt tappevann

Med en sirkulasjonspumpe for varmt tappevann kan du på et øyeblikk gi varmt vann til dine kunder, samtidig som mengden spillvann reduseres og kunden slipper å vente på varmtvannet.