CIP/SIP

Pumper for CIP (Cleaning In Place) og SIP (Sterilisation In Place) systemer gjør det mulig for industrien å hindre kontaminasjon. Tanker, rør og komplette prosesslinjer er effektivt rengjort uten å demontere utstyr. Noe som sparer tid og penger.