Felles vannforsyning

Driftssikre og bærekraftige offentlige vannsystemer fra kilde til forbruker, som inkluderer kontroll på vannforbruk og innkreving av betaling. For lavinntekts- eller uformelle, urbane bebyggelser i utviklingsland.

Størrelseapplikasjon