Kommunal vannforsyning

Fra råvannsinntak, gjennom vannbehandlingsanlegget og videre ut i distribusjonsnettet til kunden; Et vannforsyningssystem må være fullt integrert. Grundfos sikrer at pumper, styringer, doserings- og disinfeksjonssystemer og trykkstyring jobber sammen for optimal og energieffektiv vannleveranse.