Omrørere

Omrørere, som små dykkede miksere og større strømningsdannere, er designet for henholdsvis prefabrikkerte pumpestasjoner og større tanker. De sikrer at partiklene forblir jevnt fordelt i avløpsvann og slam, og forhindrer sedimentasjon og bidrar i behandlingsprosesser.