Tilbehør, Spildevand

Passer til:

Tilbehør laget for bruk sammen med avløpspumper.

p maks.
12 bar