AMD

Passer til:
  • Avløpsvann fra industrien

Grundfos neddykkede direktedrevne AMD-miksere er konstruert for strømsetting, dvs. å holde væsker med lav / medium viskositet i bevegelse og unngå bunnfall i små tanker og pumpestasjoner.

Væsketemperatur
0 .. 40 °C