CIM 060

Tilleggsmodul for radiokommunikasjon med Grundfos GO.