• Inline flertrinns pumper

CR, CRE, CRI, CRIE, CRN, CRNE, CRT, CRTE

Passer til:
 • Air condition
 • Varmesystemer
 • Trykkøkning
 • Fjernkjøling
 • Fjernvarme
 • Biodrivstoff
 • Flaskevasking
 • CIP/SIP
 • Kjøling
 • Avsalting
 • Oppfylling
 • Leach mining
 • Maskinering
 • Malingssystemer
 • Filtrering
 • Vasking og rengjøring
 • Temperaturregulering
 • Industrikjelanlegg
 • Industriell brannsikring
 • Industriell oppvarming
 • Industriell vannforsyning
 • Industriell vannbehandling
 • Avløpsvann fra industrien
 • Gjenbruk av vann
 • Behandling av drikkevann
 • Vanning
 • Løsninger med solfangere
 • Overflatevannsinntak
 • Vanndistribusjon
 • Drypp/mikrospray
 • Frost protection
 • Styretapp

Vertikal, flertrinns sentrifugalpumpe med sugestuss og utløpsstuss i samme høyde (in-line).

p maks.
40 bar
Væsketemperatur
-40 .. 150 °C
Maks. løftehøyde
487 m
Maks. kapasitet
244 m³/h