• Membranpumper

DME

Passer til:
 • Kommersiell desinfeksjon av vann
 • Biodrivstoff
 • Flaskevasking
 • CIP/SIP
 • Kjøling
 • Avsalting
 • Leach mining
 • Malingssystemer
 • Vasking og rengjøring
 • Temperaturregulering
 • Industrikjelanlegg
 • Industriell oppvarming
 • Industriell vannforsyning
 • Industriell vannbehandling
 • Avløpsvann fra industrien
 • Gjenbruk av vann
 • Behandling av drikkevann
 • Spillvannsbehandling
 • Gjødsel- og kjemikalietilsetting

Membrandoseringspumper med intern stepmotor

p maks.
10 bar
Maks. løftehøyde
10 bar
Maks. kapasitet
940 l/h