Grundfos Remote Management

Passer til:
  • Spillvannsbehandling
  • Grunnvann til jordbruksformål
  • Livestock watering
  • Irrigasjonssystemer med vanningsbom
  • Overflatevann fra jordbruk

Grundfos Remote Management er et internett-/GPRS-basert overvåkings-, styrings- og rapporteringssystem til pumpeinstallasjoner. Få enkel tilgang til data og alarmer fra pumper, styringer, sensorer og måleutstyr.