Hydrogen sulphide solution

Passer til:

Hydrogensulfid forårsaker lukt og korrosjon i kloakksystemer, og kan utgjøre en alvorlig helsefare for driftspersonalet. Grundfos' hydrogensulfidløsning overvåker automatisk faktiske målinger av alle H2S-forekomster i kloakk og kummer. Basert på disse målingene blir den optimale doseringen funnet og brukt i avløpsvannet de påfølgende dagene.