KPL

Passer til:
  • Behandling av drikkevann
  • Flomsikring
  • Spillvannsbehandling
  • Overflatevann fra jordbruk

KPL aksialstrøms propellpumpe er konstruert for pumping av store vannmengder med liten trykkøkning.

p maks.
10 bar
Maks. løftehøyde
11 m
Maks. kapasitet
1400 l/s