MS6000

Passer til:
  • Drypp/mikrospray
  • Frost protection
  • Grunnvann til jordbruksformål
  • Irrigasjonssystemer med vanningsbom

Nedsenkbare motorer