• Kortkoblet end-suction ettrinns

NBE

Passer til:
 • Air condition
 • Varmesystemer
 • Commercial hot water recirculation
 • Trykkøkning
 • Fjernkjøling
 • Fjernvarme
 • Biodrivstoff
 • Kjøling
 • Avsalting
 • Leach mining
 • Maskinering
 • Lensing av gruver
 • Vasking og rengjøring
 • Temperaturregulering
 • Industrikjelanlegg
 • Industriell oppvarming
 • Behandling av drikkevann
 • Vanning
 • Vanndistribusjon
 • Spillvannsbehandling

Ettrinns direktekoblede end-suctionpumper iht. EN 733 med hastighetsregulerbar motor

p maks.
16 bar
Væsketemperatur
-25 .. 120 °C
Maks. løftehøyde
162 m
Maks. kapasitet
509 m³/h