Fjernbetjeninger

Passer til:
 • Grunnvannsforsyning
 • Behandling av drikkevann
 • Grunnvannsinntak
 • Løsninger med solfangere
 • Overflatevannsinntak
 • Vanndistribusjon
 • Flomsikring
 • Spillvannsbehandling
 • Spillvannstransport
 • Grunnvann til jordbruksformål
 • Livestock watering
 • Overflatevann fra jordbruk

Grundfos fjernkontroller som brukes til installasjon, dataovervåkning, feilinformasjon og konfigurasjon av Grundfos pumper og systemer, via radio eller IR-tilkobling.