• Dykkede avløpspumper

S

Passer til:
  • Avløp
  • Avløpsvann fra industrien
  • Gjenbruk av vann
  • Flomsikring
  • Spillvannsbehandling
  • Spillvannstransport

S pumper er en serie pumper med friløps kanal løpehjul spesielt laget for pumping av avløp og spillvann i et bredt utvalg av kommunale og industrielle applikasjoner

Væsketemperatur
0 .. 50 °C
Maks. løftehøyde
116 m
Maks. kapasitet
2000 l/s