• Dykkede avløpspumper

Område 74 => 315 kW

Passer til:
  • Avløp
  • Avløpsvann fra industrien
  • Gjenbruk av vann
  • Flomsikring
  • Spillvannsbehandling
  • Spillvannstransport

S pumper er en serie avløpspumper med kanalpumpehjul med fri gjennomstrømning laget for pumping av avløps- og spillevann i en rekke anvendelser innen kommunal og industriell avløpsbehandling

Væsketemperatur
0 .. 40 °C
Maks. løftehøyde
116 m
Maks. kapasitet
1550 l/s