• Dykkede avløpspumper

SE

Passer til:
  • Avløp
  • Gjenbruk av vann
  • Flomsikring
  • Spillvannsbehandling
  • Spillvannstransport

Nedsenkbare Grundfos SE avløpspumper (1,1-11 kW) leveres enten med S-TUBE® (SE1) eller virvelstrøms (SEV) løpehjul. Fritt gjennomløp i pumpen varierer fra 50-100 mm avhengig av pumpestørrelse.

p maks.
6 bar
Væsketemperatur
0 .. 40 °C
Maks. løftehøyde
44 m
Maks. kapasitet
83 l/s