Float switches

Flottørbryter til måling av trykk, mengde og temperatur i tanker, pumpestasjoner eller lignende applikasjoner.

Væsketemperatur
0 .. 100 °C