• Dykkede avløpspumper

SE/SL 9-30 kW

Passer til:
  • Avløp
  • Avløpsvann fra industrien
  • Flomsikring
  • Spillvannsbehandling
  • Spillvannstransport

Nedsenkbare Grundfos SE/SL avløpspumper (9-30 kW) leveres enten med S-TUBE® eller virvelstrøms (SLV) løpehjul. Fritt gjennomløp i pumpen varierer fra 75-125 mm avhengig av pumpestørrelse.

Væsketemperatur
0 .. 40 °C
Maks. løftehøyde
78 m
Maks. kapasitet
306 l/s