• Dykkede avløpspumper

SL

Passer til:
  • Avløp
  • Avløpsvann fra industrien
  • Gjenbruk av vann
  • Flomsikring
  • Spillvannsbehandling
  • Spillvannstransport

Nedsenkbare Grundfos SL avløpspumper (1,1-11 kW) leveres enten med S-TUBE® (SL1) eller virvelstrøms (SLV) løpehjul. Fritt gjennomløp i pumpen varierer fra 50-100 mm avhengig av pumpestørrelse.

Væsketemperatur
0 .. 40 °C
Maks. løftehøyde
46 m
Maks. kapasitet
83 l/s