• Løftestasjoner

Sololift2

Passer til:
  • Avløp
  • Avløpsvann
  • Avløpsvann fra industrien

Grundfos SOLOLIFT2 er små, kompakte, ferdigmonterte automatiske løftestasjoner med integrerte kraftige kuttesystemer. Egnet for å pumpe avløpsvann med avføring fra private boliger. Enheten er designet i henhold til EN 12050-3.

Maks. løftehøyde
9 m
Maks. kapasitet
3 l/s