• Dykkede grunnvannspumper

SP-NE

Passer til:
  • Leach mining
  • Grunnvannsinntak

Grundfos SP-NE er nedsenkbare borehullspumper designet for å pumpe forurenset grunnvann og sigevann, for prøvetaking og for overvåking av vannkvalitet. Grundfos SP-NE er rustfrie stålpumper, og er egnet for 4" og 6" borehull.

Produktet selges kanskje ikke i ditt land