Uno og Duo pumpeanlæg

Løftestasjoner med en eller to pumper. Egnet til oppsamling og fjerning av avløpsvann for innendørs montering, dvs. underetasje / kjeller under avløpsnivå (merk: ikke beregnet for trafikkbelastninger).

Produktet selges kanskje ikke i ditt land