Fertygacja i chemigacja

Zwiększ wydajność i jednolitość podczas stosowania nawozów i chemikaliów w systemach chemigacji i fertygacji.