Zaopatrzenie w wodę

Od poboru wody surowej do uzdatniania, a następnie poprzez sieć wodociągową do konsumenta - system zaopatrzenia w wodę musi być w pełni zintegrowany. Grundfos zapewnia, że pompy, sterowniki, rozwiązania do dozowania i dezynfekcji oraz zarządzanie ciśnieniem współpracują ze sobą w celu uzyskania optymalnej wydajności wody i energii.