Zawory ciśnieniowe, upustowe

Zawory bezpieczeństwa otwierają się w przypadku zbyt wysokiego ciśnienia po stronie tłocznej pompy