Przewody / węże

Rury / węże / przewody

p max
23 bar