Płyty podstawy

Płyty podstawy służą do montażu i mocowania pompy na powierzchni.